Me Khiet Tam Bao Ve Su Song

         Kinh Chuỗi Lệ

1. Nhạc Hiệu Mẹ Khiết Tâm (karafun) (Hát hay mở nhạc)
                  
Mẹ Khiết Tâm (midi)
2. Làm dâú Thánh Giá: Nhân danh Cha † và Con † và
   Thánh Thần †. Amen.
             
Hát hoặc Đọc Kinh Chúa Thánh Thần

3. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mùng

4. Kinh Nguyện Mở Đầu:
Lạy Chúa Giêsu khổ hạnh, chúng con sấp mình dưới chân Chúa mà dâng lên những giọt Lệ của Mẹ, người đã hết lòng cảm mến yêu thương đồng hành với Chúa trên đường khổ nạn đến Calvario. Ôi Thiên Chúa tốt lành, xin ban cho chúng con in sâu vào lòng sự khổ đau mà những giọt Lệ của Mẹ rất Thánh đã dạy chúng con, để chúng con chu toàn Thánh ý ‎Chúa dưới đất và được xứng đáng ca ngợi chúc tụng Chúa trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.

5. Lần Hạt Chuỗi Lệ ..... (mởi quý anh chị giơ tay)

a. Hạt Lớn (thay vì Kinh Lạy Cha đọc):
Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.

b. Bảy Hạt Nhỏ (thay vì Kinh Kính Mừng đọc):
Vì sự tuôn trào của Lệ Mẹ nhân ái,
– Xin Chúa Giêsu nhậm lời chúng con khẩn nguyện.

Chuỗi Hạt thứ 1 : ( đọc câu a,b )

Chuỗi Hạt thứ 2 : ( đọc câu a,b)

Chuỗi Hạt thứ 3 : ( đọc câu a,b )

Chuỗi Hạt thứ 4 : ( đọc câu a,b )

Chuỗi Hạt thứ 5 : ( đọc câu a,b )

Chuỗi Hạt thứ 6 : ( đọc câu a,b )

Chuỗi Hạt thứ 7 và kết : (đọc câu a,b,c )

a. Hạt Lớn (thay vì Kinh Lạy Cha đọc):
Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.

b. Bảy Hạt Nhỏ (thay vì Kinh Kính Mừng đọc):
Vì sự tuôn trào của Lệ Mẹ nhân ái,
– Xin Chúa Giêsu nhậm lời chúng con khẩn nguyện.

c. Kết Thúc (đọc 3 lần):
Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến những giọt Lệ của Mẹ là người đã yêu thương Chúa trên hết mọi sự dưới đất cũng như trên trời.

6. Kinh Nguyện Cuối:
Lạy Mẹ Maria nhân ái, sầu bi và hay thương xót, chúng con khấn xin Mẹ cùng hợp lời cầu nguyện của chúng con để Chúa Giêsu Con Chí Thánh Mẹ thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện. Nhân vì những giọt Lệ của Mẹ từ bi, trong giờ sau hết xin ban cho chúng con phần phúc đời đời. Amen.

Ôi Mẹ sầu bi, xin vì những giọt Lệ của Mẹ phá tan xiềng xích Satan. Ôi Chúa Giêsu, nhờ lòng nhân từ của Chúa Chí Thánh, xin che chở thế giới khỏi mọi sai lầm hiểm nguy.

 

7. Thánh Ca Dâng lên Chúa

8. Phúc Âm

9. Suy Niệm

10. Kinh Vực Sâu.

11. Thánh Ca Cầu Hồn.
 

12. Kinh Cám Ơn

13. Kinh Trông Cậy, Các Câu Lạy, Làm Dấu Thánh Giá
 
Nhân danh Cha † và Con † và Thánh Thần †. Amen.

14. Thánh Ca Dâng lên Mẹ Maria

15
. Lời cám ơn kết thúc, mời sinh hoạt

 

Cherubs Bar

Download Kinh Chuỗi Lệ và Cách Lần Chuỗi

Bản Chia Kinh Chuỗi Lệ